Kỷ niệm 30 năm chương trình hợp tác lao động Việt Nam - Đông Đức
200

Kỷ niệm 30 năm chương trình hợp tác lao động Việt Nam - Đông Đức
19:54 | 04/07/2017