Sinh viên Việt được Google tuyển dụng cho chương trình nghiên cứu trí tuệ nhân tạo
200

17:31 | 06/07/2017