Thủ tướng gặp kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức
200

Thủ tướng gặp kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức
16:25 | 07/07/2017