Phở Việt Nam ở Matxcơva, Liên bang Nga
200

Phở Việt Nam ở Matxcơva, Liên bang Nga
16:28 | 07/07/2017