Hội đồng hương Thái Nguyên tại Séc tổ chức Đại hội lần thứ 2
200

15:04 | 11/07/2017