Bộ đội Việt Nam xây trường tặng trẻ em châu Phi
200

Bộ đội Việt Nam xây trường tặng trẻ em châu Phi
09:38 | 30/05/2023