60 công dân Việt Nam được giải cứu tại Philippines đã về nước
200

09:37 | 31/05/2023