Quảng bá hình ảnh Việt Nam tại lễ hội Sinh viên đại học Sunmoon, Hàn Quốc
200

09:40 | 31/05/2023