Thủ tướng gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Brazil
200

05:04 | 26/09/2023