Chủ tịch Quốc hội gặp cộng đồng người Việt tại Bulgaria
200

05:05 | 26/09/2023