Đoàn công tác thiện nguyện Việt Nam khám bệnh từ thiện tại Campuchia
200

05:09 | 27/09/2023