Hoạt động tri ân thương binh, gia đình liệt sĩ tại Cottbus, CHLB Đức
200

Hoạt động tri ân thương binh, gia đình liệt sĩ tại Cottbus, CHLB Đức
14:37 | 02/08/2017