Kiều bào tại Sakon Nakhon, Thái Lan thiệt hại nặng do lũ lụt
200

Kiều bào tại Sakon Nakhon, Thái Lan thiệt hại nặng do lũ lụt
15:02 | 03/08/2017