Nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt – Người nắm giữ kỷ lục nhiều ảnh đẹp nhất trong ngày của tạp chí National Geographic
200

Nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt – Người nắm giữ kỷ lục nhiều ảnh đẹp nhất trong ngày của tạp chí National Geographic
16:22 | 19/09/2018