Hợp tác địa phương Nhật Bản - Việt Nam 日本の各都道府県もベトナムとタッグ/ Tạo mẫu tóc nghệ thuật ヘアスタイルで表現する芸術家
200

Hợp tác địa phương Nhật Bản - Việt Nam 日本の各都道府県もベトナムとタッグ/ Tạo mẫu tóc nghệ thuật ヘアスタイルで表現する芸術家
05:49 | 29/08/2022