Chế độ hỗ trợ người có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài

11:46 | 27/07/2018
Ngày 20/7 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài.
Chế độ hỗ trợ người có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 102/2018/NĐ-CP quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài.

Chế độ hỗ trợ, cụ thể như sau: những người thuộc diện hưởng chế độ sẽ được hỗ trợ 4 triệu đồng nếu từ đủ 02 năm công tác trở xuống; nếu công tác trên 2 năm, thì từ năm thứ 3 trở đi, mỗi năm được cộng thêm 1,5 triệu đồng. Nếu người được hưởng đã từ trần trước ngày 05/09/2018 thì thân nhân được hỗ trợ một lần với mức 6 triệu đồng.

Ngoài ra, các đối tượng còn được hưởng một số chế độ đãi ngộ khác, như: được cấp Giấy chứng nhận người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế; nếu về nước định cư, thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế như đối với người có công; khi từ trần thì người lo mai táng được trợ cấp phí mai táng.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 5/9/2018.

Theo Chinhphu, VTV

Nguồn: VTV4.VTV.VN

19:30
Góc nhìn
22:00
Daily Biz
21:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
14:15
Talk Vietnam
22:00
Daily Biz
19:30
Góc nhìn
21:30
Bizline
00:30
Talk Vietnam
08:30
Bizline
21:30
Talk Vietnam