10 ngân hàng miễn phí chuyển tiền từ 14/2

08:38 | 14/02/2020
Công ty Cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) đã miễn phí chuyển mạch đối với các giao dịch thanh toán trực truyến các dịch vụ công.
10 ngân hàng miễn phí chuyển tiền từ 14/2

Ngoài ra, phí chuyển mạch đối với các giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng có giá trị nhỏ từ 500.000 đồng/giao dịch trở xuống cũng sẽ được giảm 70%.

Khi giảm 70% phí chuyển mạch với các thanh toán liên ngân hàng có giá trị nhỏ từ 500.000 đồng đến hết năm 2020, Napas dự tính doanh thu năm nay sẽ giảm khoảng 15%. Tuy nhiên, Napas coi đây là giải pháp cần thiết để giảm tỷ lệ giao dịch tiếp xúc bằng tiền mặt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Với chương trình giảm đến 70% phí dịch vụ cho các giao dịch nhỏ lẻ của NAPAS thì các ngân hàng cũng sẽ giảm 60 - 70% cho người dùng.

Đã có khoảng 10 ngân hàng tham gia giảm với mức phí bằng 0.

Nguồn: VTV.VN

19:30
Góc nhìn
22:00
Daily Biz
21:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
14:15
Talk Vietnam
22:00
Daily Biz
19:30
Góc nhìn
21:30
Bizline
00:30
Talk Vietnam
08:30
Bizline
21:30
Talk Vietnam