Chủ tịch Quốc hội kết luận sau 3 ngày chất vấn

14:21 | 08/11/2019
Phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, các đại biểu Quốc hội cơ bản hài lòng với những nội dung trả lời của các thành viên Chính phủ.
Chủ tịch Quốc hội kết luận sau 3 ngày chất vấn

Chủ tịch Quốc hội cho biết đã có gần 250 lượt đại biểu Quốc hội tham gia chất vấn và tranh luận tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Trưởng ngành đã trả lời nghiêm túc, chân thành, không né tránh những vấn đề khó, phức tạp, giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu và đồng thời thẳng thắn nhận trách nhiệm về những mặt tồn tại, hạn chế của ngành, lĩnh vực mình phụ trách, cũng như đưa ra các cam kết khắc phục.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, các đại biểu Quốc hội cơ bản hài lòng với những nội dung trả lời của các thành viên Chính phủ.

Phiên chất vấn trả lời chất vấn với không khí cởi mở dân chủ đổi mới và tính chuyên nghiệp ngày càng cao, đã cho thấy sự năng động, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành cũng như trách nhiệm của các thành viên Chính phủ trước Quốc hội và cử tri, cũng như trách nhiệm, trí tuệ và năng lực hoạt động của các đại biểu Quốc hội. "Kết quả phiên chất vấn tại kỳ họp này cho thấy các nội dung chất vấn đã được các đại biểu Quốc hội lựa chọn đúng và trúng bao quát các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội được nhân dân cử tri cả nước quan tâm theo dõi và đánh giá cao các câu hỏi chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội một mặt thể hiện vai trò, trách nhiệm quyền giám sát của Quốc hội nhưng mặt khác cũng chính là sự chia sẻ những khó khăn trong công tác quản lý, điều hành của Chính phủ, đồng thời cũng là những gợi ý bổ sung những giải pháp cho chương trình, kế hoạch của Chính phủ của các bộ, ngành để từ đó có những có những quyết sách phù hợp trong công tác quản lý, điều hành đáp ứng niềm tin và sự mong mỏi của nhân dân và cử tri điều này cho thấy sự đồng hành của Quốc hội với Chính phủ", Chủ tịch Quốc hội đánh giá.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, có những vấn đề được các Bộ trưởng trả lời tương đối cụ thể nhưng cũng còn nhiều nội dung cần tiếp tục được làm rõ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, có những vấn đề phải làm ngay nhưng cũng có những vấn đề cần có thời gian, lộ trình để triển khai thực hiện với các nội dung cụ thể về từng lĩnh vực đã được kết luận tại mỗi phiên chất vấn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại kỳ họp cuối năm 2020, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn trong nhiệm kỳ khoá 14. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành tập trung chỉ đạo và có những biện pháp thiết thực thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội để báo cáo Quốc hội. 

Nguồn: VTV.VN

19:30
Góc nhìn
22:00
Daily Biz
21:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
14:15
Talk Vietnam
22:00
Daily Biz
19:30
Góc nhìn
21:30
Bizline
00:30
Talk Vietnam
08:30
Bizline
21:30
Talk Vietnam