Học sinh, sinh viên tại Hà Nội tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 23/2

12:43 | 14/02/2020
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã đồng ý tiếp tục cho học sinh, sinh viên tạm thời nghỉ học đến hết ngày 23/2.
Học sinh, sinh viên tại Hà Nội tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 23/2

Chiều 14/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội họp ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. Tại buổi họp, với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định cho học sinh toàn thành phố Hà Nội nghỉ thêm một tuần.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thông báo đến các đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy định pháp luật và thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Y tế, Sở Giáo dục, Đào tạo và Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tiếp tục tiến hành phun hóa chất khử khuẩn, vệ sinh môi trường các trường học đợt 4 vào ngày 22 - 23/2, đảm bảo vệ sinh an toàn tuyệt đối trước khi học sinh, sinh viên đến trường.

Nguồn: VTV.VN

19:30
Góc nhìn
22:00
Daily Biz
21:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
14:15
Talk Vietnam
22:00
Daily Biz
19:30
Góc nhìn
21:30
Bizline
00:30
Talk Vietnam
08:30
Bizline
21:30
Talk Vietnam