Một số thành tựu nổi bật của Hà Nội sau 65 năm giải phóng

09:40 | 09/10/2019
Hà Nội đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách làm nên những thành tựu nổi bật hiện hữu trên địa bàn Thủ đô.
Một số thành tựu nổi bật của Hà Nội sau 65 năm giải phóng

Ngày 10-10-1954, Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước được giải phóng. Điều này có ý nghĩa quyết định quan trọng đối với việc xây dựng và bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thực hiện công cuộc xây dựng đổi mới đất nước trong 65 năm qua. Đặc biệt, hơn 30 năm qua Hà Nội vượt qua mọi khó khăn, thử thách làm nên những thành tựu nổi bật hiện hữu trên địa bàn Thủ đô.  

 

Nguồn: Hanoimoi

19:30
Góc nhìn
22:00
Daily Biz
21:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
14:15
Talk Vietnam
22:00
Daily Biz
19:30
Góc nhìn
21:30
Bizline
00:30
Talk Vietnam
08:30
Bizline
21:30
Talk Vietnam