Thêm hai bệnh viện được công nhận kết quả xét nghiệm COVID -19

01:30 | 27/02/2020
Bộ Y tế cho biết, sẽ có thêm hai bệnh viện được công nhận kết quả xét nghiệm COVID-19.
Thêm hai bệnh viện được công nhận kết quả xét nghiệm COVID -19

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế có đủ năng lực xét nghiệm, sàng lọc và khẳng định kết quả xét nghiệm COVID-19. Trước đó, các bệnh viện được công nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 gồm: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Phòng xét nghiệm Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Chợ Rẫy, 

Tuy nhiên, bệnh viện sẽ phải làm thêm đối chứng với các viện vệ sinh dịch tễ trước khi công bố kết quả xét nghiệm. Điều này sẽ giúp các địa phương có kết quả xét nghiệm nhanh chóng nhất đối với những trường hợp nghi nhiễm.

 

Nguồn: VTV.VN

19:30
Góc nhìn
22:00
Daily Biz
21:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
14:15
Talk Vietnam
22:00
Daily Biz
19:30
Góc nhìn
21:30
Bizline
00:30
Talk Vietnam
08:30
Bizline
21:30
Talk Vietnam