Lập Quy hoạch di tích Quốc gia đặc biệt Chùa Thầy

14:42 | 15/05/2017
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý chủ trương giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, lập Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.
Lập Quy hoạch di tích Quốc gia đặc biệt Chùa Thầy

Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch và Đồ án Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, di tích Quốc gia đặc biệt Chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách, huyện Quốc Oai đã được xếp hạng cấp Quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 2408/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, hiện do Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai quản lý theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách là quần thể di tích gồm 16 điểm di tích nằm trên địa phận 3 xã, thị trấn gồm xã Sài Sơn, xã Phượng Cách và thị trấn Quốc Oai. Hiện nay, quần thể di tích này có nhiều điểm cần khắc phục như không gian cảnh quan của di tích bị xâm lấn, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống dịch vụ sơ sài. Vì vậy, việc lập quy hoạch tổng thể di tích Quốc gia đặc biệt Chùa Thầy là cần thiết.

Nguồn: VTV4.VTV.VN

19:30
Góc nhìn
22:00
Daily Biz
21:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
14:15
Talk Vietnam
22:00
Daily Biz
19:30
Góc nhìn
21:30
Bizline
00:30
Talk Vietnam
08:30
Bizline
21:30
Talk Vietnam