Trao thưởng 15 tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản xuất sắc năm 2019

03:23 | 13/08/2020
15 tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật xuất sắc được trao tặng thưởng tại buổi lễ thuộc các lĩnh vực.
Trao thưởng 15 tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản xuất sắc năm 2019

Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương tổ chức lễ trao tặng thưởng cho 15 các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2019. - Ảnh: VOV

Tối 12/8, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam ở 58 Quán Sứ, Hà Nội, diễn ra lễ trao tặng thưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng dành cho các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật và giao cho Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương thực hiện.

15 tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật xuất sắc được trao tặng thưởng tại buổi lễ thuộc các lĩnh vực như: văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, điện ảnh, múa.

Các tác phẩm đều đã được xuất bản và công bố, có giá trị khoa học và đóng góp về lý luận, thực tiễn; có tác dụng tích cực, kịp thời trước những vấn đề xã hội quan tâm; có tính thời sự trong đời sống văn học, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước...góp phần định hướng sáng tác và tham gia có hiệu quả phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc trong văn học, nghệ thuật.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình, văn học nghệ thuật Trung ương, nêu rõ, từ thực tiễn công tác xét tặng thưởng và qua dư luận cho thấy, uy tín và tác động tích cực của tặng thưởng ngày càng được nâng cao, góp phần thúc đẩy hoạt động sáng tác và lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật của đất nước.

Nguồn: VOV

19:30
Góc nhìn
22:00
Daily Biz
21:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
14:15
Talk Vietnam
22:00
Daily Biz
19:30
Góc nhìn
21:30
Bizline
00:30
Talk Vietnam
08:30
Bizline
21:30
Talk Vietnam