Thành tựu phân giới cắm mốc Việt Nam - Campuchia (English subtitles)
200

Thành tựu phân giới cắm mốc Việt Nam - Campuchia (English subtitles)
10:52 | 02/11/2019