50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển
200

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển
14:34 | 30/03/2019