Hành trình về Trường Sa và nhà giàn DK1 năm 2019
200

Hành trình về Trường Sa và nhà giàn DK1 năm 2019
14:15 | 11/05/2019