Khám phá nhà máy sản xuất đạn dược và thuốc nổ của Viêt Nam (English subtitles)
200

Khám phá nhà máy sản xuất đạn dược và thuốc nổ của Viêt Nam (English subtitles)
04:47 | 21/12/2021