Hệ thống cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia
200

Hệ thống cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia
03:08 | 20/12/2022