Bức tranh thương mại sau 1 năm Hiệp định CPTPP có hiệu lực

07:40 | 15/01/2020
Bức tranh thương mại sau 1 năm Hiệp định CPTPP có hiệu lực
Bức tranh thương mại sau 1 năm Hiệp định CPTPP có hiệu lực

Xét trên bình diện chung, nếu xuất siêu của Việt Nam sang tất cả thị trường trong năm 2019 đạt xấp xỉ 10 tỷ USD thì riêng phần xuất siêu sang các nước CPTPP đã đạt gần 4 tỷ USD, chiếm 40%.

Đặc biệt, xuất khẩu sang nhiều nước thành viên của CPTPP tăng mạnh: Canada tăng 28,2% (đạt 3,86 tỷ USD) so với năm trước; sang Mexico tăng 26,8% (2,84 tỷ USD,); sang Peru tăng tới 40% (đạt 350 triệu USD)... Tuy nhiên, có thị trường tăng rất ít như Singapore 1,1%. Thậm chí, xuất khẩu sang một số thị trường còn giảm như Australia giảm 12% so với năm trước, Malaysia giảm 3%.

Dệt may, giày dép, thủy sản, đồ gỗ… là những ngành hàng luôn được đánh giá có khả năng tận dụng cơ hội nhờ CPTPP nhưng trên thực tế lại không như vậy. Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may chỉ đạt mức 39 tỷ USD do vẫn phải nhập khẩu lượng nguyên phụ liệu quá lớn trong khi quy hoạch vùng vẫn còn bỏ ngỏ.

Nguồn: VTV news

19:30
Góc nhìn
22:00
Daily Biz
21:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
14:15
Talk Vietnam
22:00
Daily Biz
19:30
Góc nhìn
21:30
Bizline
00:30
Talk Vietnam
08:30
Bizline
21:30
Talk Vietnam