Khai trương Trung tâm điều hành tích hợp hiện đại nhất Việt Nam

07:12 | 23/05/2020
Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ là bộ đầu tiên có trung âm điều hành tích hợp hệ thống dữ liệu toàn ngành.
Khai trương Trung tâm điều hành tích hợp hiện đại nhất Việt Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ là bộ đầu tiên có trung âm điều hành tích hợp hệ thống dữ liệu toàn ngành

Ngày 22/5, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã diễn ra lễ Khai trương Trung tâm Điều hành thử nghiệm của Bộ KH&ĐT với quyết tâm tạo sự đột phá trong công tác phân tích, hoạch định chính sách, đáp ứng yêu cầu trong đổi mới quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Trung tâm điều hành được xây dựng dựa trên giải pháp công nghệ hiện đại, phần mềm thông minh, tích hợp dữ liệu và đặc biệt là từ hệ thống cơ sở dữ liệu lớn đã được xây dựng của Bộ.

Trung tâm bao gồm: hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài; hệ thống thông tin về đầu tư công; hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; hệ thống thông tin về giám sát, đầu tư và hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia.

Hệ thống cơ sở dữ liệu của Trung tâm là cơ sở để đưa ra các thông tin tổng hợp, cảnh báo, giúp tăng cường năng lực tham mưu, quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế, xã hội và quản trị nội bộ của Bộ KH&ĐT. Bên cạnh đó, hệ thống sẽ giúp xử lý các công việc của Bộ KH&ĐT với thời gian nhanh nhất, khối lượng công việc lớn nhất, bảo đảm tiết kiệm chi phí nhất.

Ngoài ra, Trung tâm đang tiếp tục thực hiện việc tích hợp nhiều hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quan trọng khác như hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ; cơ sở dữ liệu cán bộ công chức, viên chức. Không chỉ thiết kế để sử dụng nội bộ, hệ thống này còn cho phép doanh nghiệp, người dân sử dụng dữ liệu được chia sẻ ở nhiều cấp độ khác nhau.

Nguồn: VTV news

19:30
Góc nhìn
22:00
Daily Biz
21:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
14:15
Talk Vietnam
22:00
Daily Biz
19:30
Góc nhìn
21:30
Bizline
00:30
Talk Vietnam
08:30
Bizline
21:30
Talk Vietnam