Vận hành thử nghiệm Trung tâm điều hành đô thị thông minh tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

07:29 | 26/02/2020
Các hợp phần chính tại Trung tâm điều hành bao gồm: Hệ thống cảnh báo; chỉ đạo điều hành và tương tác nội bộ; họp thông minh; văn bản đi, đến; lịch làm việc...
Vận hành thử nghiệm Trung tâm điều hành đô thị thông minh tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Các đại biểu khai trương vận hành thử nghiệm Trung tâm điều hành đô thị thông minh tại thành phố Móng Cái.

Ngày 25/02, Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, chính thức được đưa vào vận hành thử nghiệm.

Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố Móng Cái là mô hình tiên tiến, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đổi mới quản lý, sáng tạo trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các hợp phần chính tại Trung tâm điều hành bao gồm: Hệ thống cảnh báo; chỉ đạo điều hành và tương tác nội bộ; họp thông minh; văn bản đi, đến; lịch làm việc; ý kiến người dân; hành chính công Móng Cái; báo chí và mạng xã hội; đọc văn bản; giám sát dịch Covid-19; dự án thành phần, hệ thống camera giám sát tại các nút giao thông, khu vực trọng điểm trên địa bàn…

Thành phố Móng Cái là địa phương đi đầu trong 13 huyện, thị, thành phố của tỉnh Quảng Ninh; là đơn vị cấp huyện đầu tiên khu vực phía Bắc, là đơn vị thứ 2 trong cả nước (sau thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) khai trương, vận hành thí điểm mô hình Trung tâm điều hành thành phố thông minh.

Nguồn: VOV

19:30
Góc nhìn
22:00
Daily Biz
21:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
14:15
Talk Vietnam
22:00
Daily Biz
19:30
Góc nhìn
21:30
Bizline
00:30
Talk Vietnam
08:30
Bizline
21:30
Talk Vietnam