Việt Nam là điểm đến chiến lược của doanh nghiệp Hàn Quốc

02:42 | 17/07/2019
Việt Nam – Hàn Quốc cần tận dụng các ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do song phương VKFTA và AKFTA.
Việt Nam là điểm đến chiến lược của doanh nghiệp Hàn Quốc

Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng và là điểm đến chiến lược trong chính sách mở rộng đầu tư về phía Nam của các doanh nghiệp Hàn Quốc thời gian tới.

Theo nhận định của các chuyên gia tại Hội thảo Chính sách thương mại Việt Nam – Hàn Quốc diễn ra ngày 16/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  - Hàn Quốc có nhiều thuận lợi trong hợp tác thương mại và đầu tư bởi có lợi thế bổ sung cho nhau, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư, những ngành nghề mà Việt nam có nhu cầu như công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ chính là thế mạnh của doanh nghiệp Hàn Quốc.

Các đại biểu cho rằng doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc cần tận dụng các ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do song phương Việt Nam  - Hàn Quốc (VKFTA) và Hiệp định Thương mại tự do Asean –Hàn Quốc (AKFTA) để thúc đẩy các mặt hàng xuất khẩu và hợp tác đầu tư và phát triển sản xuất.

Nguồn: VOV

19:30
Góc nhìn
22:00
Daily Biz
21:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
14:15
Talk Vietnam
22:00
Daily Biz
19:30
Góc nhìn
21:30
Bizline
00:30
Talk Vietnam
08:30
Bizline
21:30
Talk Vietnam