Nghề dệt thổ cẩm của người Thái ở Hòa Bình
200

Nghề dệt thổ cẩm của người Thái ở Hòa Bình
08:09 | 05/11/2019