Chính phủ chưa xem xét, đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội

03:43 | 27/03/2020
Đây là lưu ý mới được Bộ Kế hoạch - Đầu tư đưa ra.
Chính phủ chưa xem xét, đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội

Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19, đồng thời, tập trung đẩy mạnh thực hiện giải ngân 100% vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và có ý nghĩa quan trọng nhất để bù đắp phần thiếu hụt tăng trưởng do tác động của dịch COVID-19.

Nguồn: VTV.VN

19:30
Góc nhìn
22:00
Daily Biz
21:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
14:15
Talk Vietnam
22:00
Daily Biz
19:30
Góc nhìn
21:30
Bizline
00:30
Talk Vietnam
08:30
Bizline
21:30
Talk Vietnam