45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cộng hòa liên bang Đức
200

01:26 | 21/09/2020