50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ
200

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ
10:29 | 09/01/2022