Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào
200

Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào
03:34 | 18/07/2022