Thức Vũ - Tiến sỹ người Việt chế tạo robot ở thung lũng Silicon
200

Thức Vũ - Tiến sỹ người Việt chế tạo robot ở thung lũng Silicon - 24/11/2019
07:09 | 25/11/2019