VTV đặc biệt tháng 5 - Vòng vây lửa

Kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình đặc biệt, bộ phim tài liệu đầu tiên phân tích vai trò của trận địa chiến hào, yếu tố mấu chốt quyết định chiến thắng lịch sử của dân tộc.
200
19:30
Góc nhìn
22:00
Daily Biz
21:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
08:30
Expat Living
22:00
Daily Biz
14:15
Talk Vietnam
22:00
Daily Biz
19:30
Góc nhìn
21:30
Bizline
00:30
Talk Vietnam
08:30
Bizline
21:30
Talk Vietnam
Hà Nội
Thứ 6 14/06/2016
31 o