Tín hiệu vui từ du khách quốc tế

Trong 5 ngày nghỉ Tết (từ 21 đến 26-1-2023, Hà Nội ước đón 332.000 lượt khách, trong đó có 32.000 lượt khách du lịch quốc tế và 300.000 lượt khách du lịch nội địa. Đây là những tin vui của ngành Du lịch trong những ngày đầu năm mới.
200